Analýzy a optimalizace – cesta ke skutečné úspoře na tisku

analyzy banner

Co je a co není optimalizace tiskového prostředí

Sledujte své zájmy, ne zájmy výrobce

Optimalizace není:

  • plán zvaný Analýza, jehož výsledkem je výměna jedné značky tiskáren za druhou. Toto je typická strategie výrobců a prodejců jedné značky.
  • prostá redukce počtu tiskových zařízení – centralizace „hlava nehlava". Cena jedné stránky sice klesnou, může se ale snížit produktivita zaměstnanců.
  • nahrazování jednotlivých zařízení novými s podobnou funkcionalitou bez promyšlené koncepce.

Strategie 4S Optimalizace® Print Partners

Vyvinuli jsme a v uplynulých 5 letech otestovali strategii 4S Optimalizace®. Cílem tohoto postupu je dosáhnout správného počtu (ne nutně minimálního) správných zařízení (ne nutně jedné značky) na správných místech, která jsou správně používána.

<?php $cClass = md5(rand(1,1000));?>

 

1. Správný počet zařízení

Správný počet zařízení není nutně minimální počet zařízení. Přehnaná minimalizace počtu zařízení sice přinese zlepšení ceny vytištěné stránky, protože velké tiskárny prostě tisknou levněji, nicméně patrně také přinese mrhání tím nejdražším – časem uživatelů. Z centrálních tiskáren se můžou stát „kafeterie" a výpadky centrálních zařízení, které nejsou dostatečně zálohovány jinými zařízeními, pak ochromí provoz celých oddělení. Správný počet zařízení je takové, který snižuje přímé náklady (cenu stránky) a zároveň nezvyšuje náklady nepřímé (čas Vašich uživatelů). Počet uživatelů na jedno zařízení nastavujeme podle typu podnikání zákazníka a objemu tisku mezi 5 až 12 uživateli na jedno multifunkční zařízení.

2. Správných zařízení

Správné tiskové zařízení není nutně zařízení předem dané značky (strategie výrobce). Správné tiskové zařízení nemusí být ani nutně nové. Pomůžeme Vám zvolit vhodné technologie napříč výrobci a ochráníme Vaše stávající investice.

3. Správně umístěných zařízení

Pouhá změna umístění tiskárny může vyvolat zásadní dopad na Vaše přímé náklady na tisk. Jsou-li zařízení vytížena optimálně, tisknou efektivně, jsou spolehlivá a nezdržují uživatele. Vše začíná u analýzy objemů, využití a rozmístění tiskáren.

4. Správně používaných zařízení

Sebelepší tiskové řešení bude neefektivním, pokud nebude efektivně používáno. Proto tisková řešení implementujeme na základě předem vytvořené tiskové politiky organizace a školíme nejen administrátory, ale i uživatele.

 

 

QuickView® Analýza

100 lupa

QuickView® analýza je unikátní metoda, kterou během 10 pracovních dnů zjistíme, jakým způsobem používáte Vaše stávající vybavení, kolik Vás to stojí peněz a hlavně jak můžeme Vaše tiskové prostředí optimalizovat.

Komu je určena

Tato analýza je určena všem organizacím, které chtějí optimalizovat své prostředí a mají zájem o radu a implementaci vyhovujícího řešení. Analýza je nezávazná.

Nezávislá konzultace – příprava na výběrové řízení

100 konzultace

Pokud máte zájem o skutečně nezávislou analýzu, měla by být provedena konzultantem, který následně nebude tiskové řešení, resp. optimalizaci, realizovat. Nezávislá konzultace je také určena subjektům, které chtějí závěry analýzy využít jako podklad pro výběrové řízení.