Věrnostní program Partner Bonus
PB banner

 Jak získat Bonusy do věrnostního programu?

  1. Za každých 1 000 Kč (bez DPH) odebraných ve spotřebním materiálu dostanete 1 Bonus.
  2. Dvakrát více Bonusů získáte při zajištění tisku formou služby Managed Print Services - IQPrint*JustInTime, IQPrint*Premium nebo IQPrint*Komplet. Tedy za každých 1 000 Kč dostanete 2 Bonusy.
  3. Za každých 1 000 Kč za odebrané servisní služby dostanete 1 Bonus.
  4. Za každých 5 000 Kč (bez DPH) odebraných v tiskárnách a hardwaru dostanete 1 Bonus.
  5. Dalším způsobem, jak získat Bonusy, je vracení prázdných tonerových a inkoustových kazet. Při vracení těchto kazet dostanete Kreditní lístek, který můžete ihned, nebo kdykoliv později směnit za Bonusy v poměru 1 Bonus – 10 Kč.

Bonusy od nás dostanete spolu s dodávkou objednaného materiálu.

Jak přeměnit Bonusy na dárky?

V okamžiku, kdy se vám podaří nasbírat potřebný počet Bonusů, pošlete je spolu s vyplněným formulářem žádosti na naši adresu: Print Partners s.r.o., Lighthouse, Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 - Holešovice,  k rukám paní Pavlíny Kindlové.

Partner Bonusy mohou uplatnit pouze zaměstnanci firmy, která o dárky žádá, převod Partner Bonusů na jinou firmu není možný.

Je nutné vyplnit všechny požadované údaje, v opačném případě nemůžeme Vaši žádost o dárky akceptovat.

Dárky zašleme do čtyř týdnů od obdržení žádosti na adresu uvedenou v odpovědním formuláři. Na pražské adresy (PSČ začínající 1) rozváží dárky kurýr v pracovní dny v časovém rozmezí 9 – 17 hodin, mimo Prahu rozváží dárky přepravní společnost PPL v pracovní dny v časovém rozmezí 9 – 18 hod. Na žádost zákazníka je možné dárky převzít osobně v sídle firmy Print Partners s.r.o. v pracovní dny v rozmezí 8 - 16,30 hod. Rozesílání dárků jinou cestou není možné.

Společnost Print Partners s.r.o. si vyhrazuje právo náhrady dárku, který není aktuálně k dispozici. V těchto případech bude dárek nahrazen dárkem srovnatelného druhu. Print Partners si vyhrazuje právo provést v programu Partner Bonus změny bez předchozího upozornění. Děkujeme za pochopení.

Máte-li starší „platidla " předcházejících věrnostních programů, tedy Ekobony, Klient Bonusy nebo starší podobu Partner Bonusů, můžete je rovněž použít.

Výběr dárků podle počtu Bonusů