Výběr nejdůležitějších patentů MSE:

Secondary Cleaning System TM (SCS)

patent-01-image

SCS je sekundární systém čištění vyvinutý MSE, který zabraňuje tisku pruhů, se kterými se můžete setkávat u konkurenčních výrobků, zajišťuje čistotu kazety a exkluzivní kvalitu tisku.
Technologie ultrazvukového svařování

patent-02-image

Patentovaná technologie ultrazvukového svařování MSE umožňuje přesnou úpravu původní kazety, která eliminuje lidské chyby a zabraňuje úniku tonerového prášku při manipulaci s kazetou. Skoncujte se sypáním toneru jednou provždy.

 


Technologie řezání laserem

patent-03-image

MSE při výrobě svých tonerů používá petentovanou technologii řezání laserem, která je řízena počítačem, což eliminuje lidské chyby a zvyšuje celkovou kvalitu produktu. Například rozdělání tonerové kazety pro tiskárnu HP 9000 trvá méně, než 4 minuty a šířka řezu je menší než 1/100 palce.
 Systém rozebírání kazety

patent-04-image

Unikátní systém rozebírání původní kazety zcela brání úniku toneru, protože nedochází k narušení původních spojů. Navíc nevznikají žádné odchylky od původního vzhledu tiskové kazety.

 


Patentovaná bezpečnostní těsnící páska

patent-05-image

Patentovaná bezpečnostní těsnící páska v tonerech MSE zabraňuje běžným problémům s přípravou kazety pro tisk, perfektně těsní a lze ji velmi snadno vytáhnout, aniž by došlo k jejímu zaseknutí.

 


Automatický proces zarovnání

patent-07-image

Jedná se o unikátní vysoce přesný proces zabraňující nerovnoměrnému hromadění toneru, což zcela eliminuje nechtěné pruhy a zvyšuje tak kvalitu tisku.

 


Unikátní nátěr válce

patent-08-image

Unikátní rovnoměrný nátěr válce zcela eliminuje přebytečný toner a zlepšuje kvalitu tisku.

5krokový protokol kontroly kvality MSE

MSE control2

Úspěch MSE je mimo jiné v neúnavném a propracovaném systému kontroly jakosti. Ten zahrnují 5 hlavních kroků:

1. Inbound Performance Tests

Kontrolují se veškeré příchozí komponenty před tím, než se dostávají do výrobní haly.

2. 100% Post Test

Testuje se tisk na 100 % vyrobených kazet. Testovací stránky následně pokračují s výrobkem do dalšího kroku.

3. QC Loop

V tomto testu je prováděna detailní kontrola výtisků a kritických komponent, do které jsou záměrně zapojeny výrobky se známými nedostatky pro ověření práce kontrolních bodů. Každá kazeta je opatřena čárovým kódem, který nese informaci o použitých dílech, testovacích výtiscích a týmu, který kazetu vyráběl. Tento postup umožňuje kompletní sledování kvality a zodpovědnosti.

4. Packaging

Před zabalením jsou znovu zkontrolovány testovací výtisky a kazety s jakýmikoliv nedostatky jsou vyřazeny z expedice.

5. Post Pack Analysis

Vzorek hotových zabalených výrobků je pravidelně podrobován tzv. živému testování. To znamená, že náhodně vybrané kazety jsou testovány tak, že jsou vytištěny až do úplného vypotřebování náplně.


Kvalita, která v ČR nemá konkurenci:

  • 99,2% zdokumentovaná úspěšnost
  • 20+18 vlastních patentů*
  • 1. výrobce v USA, 2. na světě**


    * 20 registrovaných patentů a 18 technologií ve schvalovacím patentovém řízení
    ** dle počtu vyrobených kompatibilních tonerových kazet v roce 2012

 100% záruka spokojenosti

Společnost MSE poskytuje 100% záruku bezpečnosti svých tonerů. 100% záruka MSETato kompletní záruka je garantována po dobu 3 let1 a ubezpečuje uživatele, že kompatibilní náplně MSE žádným způsobem nepoškodí zařízení, pro které byly vyvinuty. V případě, že by toner MSE prokazatelně způsobil poničení tiskárny, společnost MSE se zavazuje plně uhradit opravu nebo náhradu poškozeného zařízení.2


1záruka je počítána ode dne výroby
2uživatel je povinen plně spolupracovat a poskytnout kompletní důkazy, na základě kterých bude jasně prokázáno, že poškození bylo způsobeno používáním kompatibilního toneru MSE

 

Zpět na stránku o MSE