Použitá, ale funkční?

Darujte tiskarnu potrebnym logo kreslene

Jak projekt pomáhá potřebným?

Rozhodli jste se nahradit Vaši tiskárnu nebo kopírku novým modernějším vybavením? Je Vaše původní vybavení stále funkční? Nabízíme Vám smysluplný způsob jak se s nevyhovujícím, ale stále funkčním vybavením vypořádat. Darujte ji prostřednictvím nás některé z neziskových či humanitárních organizací působících v České republice. Tyto organizace obvykle trpí nedostatkem prostředků na svůj provoz a pracují s kancelářskou technikou na hranici použitelnosti. Nejčastěji poptávají multifunkční zařízení, protože ta jim pomáhají nejen tisknout, ale i distribuovat dokumenty elektronicky a tím šetřit další prostředky.

Podívejte se prosím níže komu jsme již pomohli a jak.

 Jste nezisková organizace a potřebujete tiskovou techniku?

Jste-li nezisková organizace a máte zájem o použitou, avšak funkční techniku, pošlete nám Vaši poptávku. Budeme-li mít vhodné zařízení my nebo naši zákazníci, uděláme maximum pro to, abyste jej mohli co nejdříve využívat pro Vaše potřeby. Tento projekt je z hlediska příjemců použité techniky určený výhradně neziskovým organizacím, které působí na území České republiky.

Chcete pomoci darováním použité techniky?

A. Přímé darování neziskové organizaci

Chcete-li své použité, ale stále funkční zařízení darovat přímo neziskové organizaci, rádi srovnáme Vaši nabídku s evidovanými poptávkami neziskových organizací, které evidujeme. Pokud najdeme dobré spojení mezi Vaší nabídkou a poptávkou, zprostředkujeme převod zařízení. Postaráme se tedy o následující úkony, pochopitelně zdarma:

  • Funkční zařízení u Vás vyzvedneme
  • Provedeme jeho kontrolu, čištění a údržbu
  • Zprostředkujeme podpis darovací smlouvy mezi Vámi a neziskovou organizací
  • Zařízení dopravíme a případně nainstalujeme a zaškolíme obsluhu

 

B. Darování tiskového zařízení prostřednictvím Print Partners

Je možné, že v okamžiku, kdy budete chtít nahradit Vaše použité zařízení novým, nebudeme mít odpovídající poptávku. Často se ale stává, že nás oslovují neziskové organizace v době, kdy žádný z našich zákazníků nemá použitou techniku k dispozici. Proto existuje druhá varianta, jak dostat techniku k potřebným. Vaše nevyhovující, avšak plně funkční (!) zařízení svěříte Print Partners k ekologické likvidaci. Print Partners toto zařízení po kontrole zařadí na seznam techniky určené pro projekt Darujte tiskárnu potřebným. Jakmile se najde vhodný zájemce, zařízení mu v plně funkčním stavu předáme. Dárcem bude v tomto případě Print Partners. Veškerá zařízení svěřená nám v rámci projektu Darujte tiskárnu potřebným budou použita výhradně pro nekomerční účely. Pokud použité zařízení nenajde svého uživatele do 6 měsíců, bude ekologicky zlikvidováno v souladu s platnými právním předpisy.

 

Děkujeme Vám, že pro tyto účely nabízíte výhradně plně funkční zařízení. Z nekomerční povahy tohoto projektu vyplývá, že nedokážeme zajistit nákladnou opravu nefunkční techniky. Pokud máte zařízení k likvidaci, rádi se o něj postaráme. Kontaktujte nás prosím.

Komu jsme již pomohli a jak?

Český výbor pro UNICEF

UnicefDobrý den,

děkujeme vaší společnosti Print Partners za darování tiskáren naší humanitární organizaci. UNICEF sice organizačně spadá pod jurisdikci Spojených národů, avšak jako jediná její součást na ni není napojena finančně. Jediným zdrojem našich finančních prostředků je individuální a firemní filantropie, výnosy z různých benefičních akcí a prodej blahopřání a zboží UNICEF.


Veškeré takto získané prostředky proto přednostně slouží k uskutečňování našich programů pomoci dětem a k aktuální pomoci v situacích přírodních a humanitárních katastrof. Nám svěřené peníze proto pochopitelně nechceme, ani nemůžeme použít na vybavení našich kanceláří.

Tiskárna, stejně jako počítače, jsou cennými pomocníky při naší každodenní práci, a proto si vašeho daru opravdu vážíme!

Děkujeme i za vstřícnou a profesionální spolupráci a přejeme pěkné letní dny :o)!

Se srdečným pozdravem UNICEF

 


Cesta domů o.s.

Cesta domuDěkujeme společnosti Print Partners za darování multifunkční tiskárny HP Laser Jet 3380.

Hospicové občanské sdružení Cesta domů se zabývá zejména provozem domácího hospice v Praze, poskytuje také odlehčovací služby a odborné sociální poradenství. Naše pomoc je zaměřena především na lidi na konci života a jejich blízké, kteří se o ně doma starají. Obecně se snažíme o zlepšení péče o umírající v naší zemi. Pro zajištění hladkého chodu organizace a přímé péče o pacienty je zapotřebí poměrně významné administrativní zázemí. Darovaná tiskárna bude sloužit v naší kanceláři jako důležitý pomocník finanční a fundraisingové sekci. Jsme vděčni za možnost získat bezplatně repasované tiskárny od firem a velice oceňujeme roli společnosti Print Partners, která cestu od firmy k neziskovce zprostředkovává. Děkujeme nejen za pomoc v podobě darované tiskárny, ale i za vstřícnou a profesionální spolupráci.

Za Cestu domů
Tereza Štursová, fundraiserka

 


ACET ČR, o.s. (Sdružení pro péči, vzdělání a vyučování o AIDS)

ACET„Vážení přátelé, velice rádi bychom Vám poděkovali za dar, který jste poskytli naší neziskové organizaci ACET ČR, o.s.

Jedná se o multifunkční tiskárnu Minolta bizhub 163, která bude velice dobrým pomocníkem v naší práci. V současné době jsme museli dávat veškerou dokumentaci do kopírovacího centra což je velice nákladné. S Vaší pomocí budeme moci zajistit potřebné doklady na místě, využijeme efektivněji čas i finanční prostředky. Děkujeme za tento skvělý nápad poskytnout repasované technické zařízení pro potřeby neziskových organizací k jejich udržitelnosti a rozvíjení jejich služeb. Organizace ACET ČR, o.s. pracuje s dětmi a mládeží v rámci výchovy prevence rizikového chování, díky Vašemu daru jste také podpořili výuku mladých lidí v oblasti prevence HIV/AIDS, šikany, kouření a dalších sociálně-patologických jevů. Přijměte naše upřímné poděkování."

Mgr. Krampota František
ředitel ACET ČR, o.s.