Už žádné drahé opravy a dlouhé čekání
na technika

IQPrint*Komplet – správa vašeho tiskového parku

Head IQPK3


S našimi MPS službami je vše včas a v ceně stránky

100 pece

Převezmeme péči nad všemi Vašimi tiskovými zařízeními – bez ohledu na značku – a zajistíme jejich provoz od dodávek spotřebního materiálu, přes údržbu a veškeré opravy až po likvidaci odpadů. To vše navíc v předem domluvených a garantovaných časech. Jednoduše se budete moci spolehnout na to, že tiskárny ve Vaší kanceláři budou vždy připravené, aniž byste s tím museli ztrácet čas.

Co služba zahrnuje

 • Plné servisně-materiálové zabezpečení vašich tiskáren a kopírek
 • Platba za vytištěné stránky, která obsahuje kompletní náklady na provoz
  • Tiskové náplně, válce, odpadové nádoby, spony,…
  • Údržbu a čištění tiskáren
  • Opravy (náhradní díly, práci, dopravu)
 • Automatizace dodávek tiskových náplní bez nutnosti objednávání
 • Pro-aktivní servis tiskáren na základě vzdáleného monitoringu stavu stroje
 • Garantovaná servisní odezva – SLA (zahájení opravy, odstranění závady, náhradní zařízení)
 • Pravidelná preventivní údržba
 • HelpDesk pro administrátory i uživatele
 • Manažerské reporty o využití tiskového parku a doporučení pro optimalizaci
 • Volitelně softwarová tisková řešení
  • Zabezpečení tisku a rozúčtování nákladů
  • Document Workflow
  • Mobilní tisk

Přínosy

 • Garantovaná provozuschopnost
 • Nižší provozní náklady oproti správě tiskáren vlastními silami
 • Žádné finanční prostředky vázané v zásobách spotřebního materiálu
 • Transparentní náklady na tisk adresovatelné oddělením, uživatelům či zakázkám
 • HelpDesk požadavky uživatelů přesměrované na nás
 • Jediný partner pro všechny potřeby tisku
 • Jediná faktura za tisk měsíčně
 • Úspora času – žádné hlídání a objednávání spotřebního materiálu

 

Klíčové elementy MPS služeb Print Partners

NEZÁVISLOST NA ZNAČCE

Nezávislost na značce je klíčovou kompetencí Print Partners a přináší ochranu Vašich investic do tiskových technologií a výrazně širší škálu možností. Na rozdíl od výrobců jejich zájem začíná a končí u své značky, my uvažujeme jinak.

<?php $cClass = md5(rand(1,1000));?>

 

VÝROBCE tiskáren / jednobarevný dealer: PRINT PARTNERS - nezávislý poskytovatel MPS:

Prodává svou značku

Prodává vytištěné stránky

Zastupuje jednu značku

Zastupuje více značek

Je motivován zbavit se funkčních strojů

Spravuje smíšené tiskové parky

Optimalizuje s výsledkem jednobarevného řešení

Optimalizuje s výsledkem nejlepším pro zákazníka

Je špičkovým odborníkem na své technologie

Je odborníkem na různé značky a spolupracuje s partnery

 

Uvozovky

"Nezávislý poskytovatel MPS může doporučit nejvhodnější techniku a řešení vyhovující požadavkům zákazníka a chránit jej před tlakem zbavovat se a nahrazovat stávající zařízení, neflexibilními smlouvami a nepohodlnými investičními modely, které charakterizují některé MPS obchody."
Quorcica, 2011: Rethinking MPS: The Independent Approach

 


VZDÁLENÝ MONITORING TISKÁREN

Náš vzdálený monitoring aktuálně sleduje 17 různých značek tiskáren a kopírek. Každých 30 minut víme, jestli ve Vaší tiskárně nedochází toner nebo není třeba servisní zásah. Data sebraná monitoringem nám pomáhají optimalizovat Vaše prostředí.

<?php $cClass = md5(rand(1,1000));?>

 

Vidíme aktuální stav materiálů   Predikujeme vývoj
MPS vidime2   MPS predikujeme2
Sledujeme servisní potřeby   Víme, kde je naše pomoc potřeba
MPS sledujeme servis   MPS vime kde2
Známe hlavní zdroje Vašich nákladů
   
MPS zname zdroje2    

 


4S OPTIMALIZACE®

Optimalizace není výměna jedné značky tiskáren za druhou, jak se Vás o tom možná snažili již přesvědčit výrobci nebo jejich jednobarevní dealeři. A analýza tiskového parku není plán jak toho dosáhnout.

Společnost Print Partners vyvinula strategie 4S pro dosažení efektivnějšího tisku:

<?php $cClass = md5(rand(1,1000));?>

 

1. Správný počet zařízení

Správný počet zařízení není nutně minimální počet zařízení. Přehnaná minimalizace počtu zařízení sice přinese zlepšení ceny vytištěné stránky, protože velké tiskárny prostě tisknou levněji, nicméně patrně také přinese mrhání tím nejdražším – časem uživatelů. Z centrálních tiskáren se můžou stát „kafeterie" a výpadky centrálních zařízení, které nejsou dostatečně zálohovány jinými zařízeními, pak ochromí provoz celých oddělení. Správný počet zařízení je takové, který snižuje přímé náklady (cenu stránky) a zároveň nezvyšuje náklady nepřímé (čas Vašich uživatelů). Počet uživatelů na jedno zařízení nastavujeme podle typu podnikání zákazníka a objemu tisku mezi 5 až 12 uživateli na jedno multifunkční zařízení.

2. Správných zařízení

Správné tiskové zařízení není nutně zařízení předem dané značky (strategie výrobce). Správné tiskové zařízení nemusí být ani nutně nové. Pomůžeme Vám zvolit vhodné technologie napříč výrobci a ochráníme Vaše stávající investice.

3. Správně umístěných zařízení

Pouhá změna umístění tiskárny může vyvolat zásadní dopad na Vaše přímé náklady na tisk. Jsou-li zařízení vytížena optimálně, tisknou efektivně, jsou spolehlivá a nezdržují uživatele. Vše začíná u analýzy objemů, využití a rozmístění tiskáren.

4. Správně používaných zařízení

Sebelepší tiskové řešení bude neefektivním, pokud nebude efektivně používáno. Proto tisková řešení implementujeme na základě předem vytvořené tiskové politiky organizace a školíme nejen administrátory, ale i uživatele.

 


NAŠE SLA A GARANCE

100 vykricnik

Za kvalitou našich služeb si stojíme. Proto naše smlouvy pro zákazníky obsahují garance provozuschopnosti tiskárny a včasného doručení potřebných materiálů včetně sankcí za nedodržení těchto garancí.

 


Poraďte se:

Naši konzultanti Vám rádi poradí, zda jsou MPS služby pro Vaši organizaci vhodné a případně kudy se do nich pustit: