fbpx

800 131 484

E-shop

Jak se do optimalizace tiskového prostředí pustilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR se po zralé úvaze koncem roku 2010 rozhodlo pro optimalizaci tiskového prostředí s odborným konzultantem a vyhlásilo výběrové řízení na vypracování studie stávajícího stavu a návrhu optimalizace tiskového prostředí. 

Nezávislost na značkách

Toto výběrové řízení vyhrála společnost Print Partners díky nejlepší kombinaci nabídnuté služby a ceny. Důležitou roli v tom hrála i nezávislost společnosti Print Partners na jediném dodavateli tiskových technologií. Spolupráce byla jasně definována na vypracování studie a nijak nepokrývala realizaci tiskového řešení právě proto, aby byla zachována maximální objektivita navržené optimalizace. Projekt byl rozdělen do dvou fází. V první fázi bylo úkolem společnosti Print Partners zmapovat stávající tiskové prostředí a zanalyzovat ekonomiku jeho provozu. Po ukončení této části spolupráce se mohlo ministerstvo rozhodnout v druhé části projektu zaměřené na návrh optimalizace nepokračovat neboť výsledky první fáze byly jasné.  

Chcete zefektivnit Vaše tiskové řešení? 

Děkuji! Vaše zpráva byla odeslána.
Nelze odeslat vaši zprávu. Opravte chyby a zkuste to znovu.

360 ˚ monitoring

Ke zmapování stávajícího tiskového parku byl nasazen nástroj vzdáleného monitoringu a byl proveden fyzický audit veškeré reprografické techniky ve 4 lokalitách zadavatele. Měření objemu tisku trvalo 50 dnů a pro vyčíslení nákladů na tisk byla použita metodika TCO (Total Cost of Ownership). Vedle zřejmých přímých nákladů na zařízení, spotřební materiály, servis a papír byly analyzovány také náklady na správu tiskového prostředí, elektrickou energii, obsluhu interních reprografických center, IT podporu a související administrativu. Nejednalo se přitom o malý projekt, protože výchozí stav MPO zahrnoval na 650 tiskových zařízení 14 výrobců pokrývajících 115 různých modelů zařízení. 

Poptejte analýzu stávajícího tiskového prostředí a/nebo návrh optimalizace tiskového řešení

Analýzu a návrh optimalizace tiskového prostředí můžeme pro naše zákazníky provést zcela zdarma. 
Nejste-li doposud naším zákazníkem, záleží na rozsahu a účelu studie. Pokud potřebujete zadání pro vaši veřejnou zakázku, můžeme pro vás realizovat nezávislou (placenou) konzultaci a zavázat se zdržení se účasti v soutěži o navazující veřejnou zakázku. Možností je více. Pojďte je probrat. 

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Vyžaduje se udělení souhlasu s použitím osobních údajů.

Uživatel uděluje firmě Print Partners s.r.o. výslovný souhlas s používáním a uchováním osobních údajů.

Neplatný vstup


(*) Označuje povinná pole
,