MPS služby od Print Partners - IQPrint*
Bez ohledu na značku tiskáren šetříme Vaše peníze, čas a nervy


MPS od Print Partners přináší více hodnoty

100 spomat nejlepsi
  • Jsou nezávislé na značce – naším cílem není vyměnit funkční tiskárny za jiné, což je případ výrobců
  • Šetří čas – díky vzdálenému monitoringu Print Partners víme dříve, než Vy, kdy je třeba dodat toner, provést údržbu nebo odstranit závadu
  • Zvyšují produktivitu uživatelů – tiskárny připravené k tisku nebudou zdržovat nejvyšší náklad Vaší společnosti – Vaše zaměstnance
  • Uvolní Váš kapitál – díky pronájmu tiskáren a platbě za vytištěnou stránku neleží žádné Vaše finanční prostředky v tiskových technologiích a materiálech, platíte za stránky
  • Nasměrují náklady za tisk ke zdrojům - uživatelům, oddělením, střediskům. Náklady můžete také snadněji plánovat do rozpočtů a případně přenášet do zakázek.

Uvozovky

„Zavedení tiskových služeb pro nás znamenalo především úsporu času, snížení nákladů na tisk, jejich lepší kontrolu a výrazné zjednodušení administrativy kolem fakturace."
RNDr. Václav Hrabaň, Nedcon Bohemia

MPS Služby IQPrint* jsou škálovatelné

skalovatelnost MPS bila4
MPS Služby Print Partners jsou skutečně individuální službou odpovídající potřebám každého zákazníka. Není nutné rovnou přistupovat k novému tiskovému řešení a úplně zásadní změně koncepce správy tiskového parku. MPS služby můžete zavádět postupně a s technikou, kterou již máte. Začít můžete třeba tím, že přestanete hlídat a objednávat spotřební materiál. Necháte to na nás a spolehnete se na to, že toner bude na místě právě včas. Díky vzdálenému monitoringu posbíráme dost informací na to, abychom věděli, co s tiskovým parkem dále podniknout. Pokud ale víte, že chcete plně využít výhod MPS služeb, jsme připraveni poskytnout plný servis.

Služby správy tiskového parku

blue box JITblue box Kompletblue box Premium

Konzultační služby

blue box QV

SW tisková řešení pro zefektivnění procesů a zabezpečení tisku

blue box zabezpeceniblue box DWFblue box DMblue box Mobile

 

 

Klíčové elementy MPS služeb Print Partners

NEZÁVISLOST NA ZNAČCE

Nezávislost na značce je klíčovou kompetencí Print Partners a přináší ochranu Vašich investic do tiskových technologií a výrazně širší škálu možností. Na rozdíl od výrobců jejich zájem začíná a končí u své značky, my uvažujeme jinak.

<?php $cClass = md5(rand(1,1000));?>

 

VÝROBCE tiskáren / jednobarevný dealer: PRINT PARTNERS - nezávislý poskytovatel MPS:

Prodává svou značku

Prodává vytištěné stránky

Zastupuje jednu značku

Zastupuje více značek

Je motivován zbavit se funkčních strojů

Spravuje smíšené tiskové parky

Optimalizuje s výsledkem jednobarevného řešení

Optimalizuje s výsledkem nejlepším pro zákazníka

Je špičkovým odborníkem na své technologie

Je odborníkem na různé značky a spolupracuje s partnery

 

"Nezávislý poskytovatel MPS může doporučit nejvhodnější techniku a řešení vyhovující požadavkům zákazníka a chránit jej před tlakem zbavovat se a nahrazovat stávající zařízení, neflexibilními smlouvami a nepohodlnými investičními modely, které charakterizují některé MPS obchody."
Quorcica, 2011: Rethinking MPS: The Independent Approach

 


VZDÁLENÝ MONITORING TISKÁREN

Náš vzdálený monitoring aktuálně sleduje 17 různých značek tiskáren a kopírek. Každých 30 minut víme, jestli ve Vaší tiskárně nedochází toner nebo není třeba servisní zásah. Data sebraná monitoringem nám pomáhají optimalizovat Vaše prostředí.

 

<?php $cClass = md5(rand(1,1000));?>

 

Vidíme aktuální stav materiálů   Predikujeme vývoj
MPS vidime2   MPS predikujeme2
Sledujeme servisní potřeby   Víme, kde je naše pomoc potřeba
MPS sledujeme servis   MPS vime kde2
Známe hlavní zdroje Vašich nákladů
   
MPS zname zdroje2    

4S OPTIMALIZACE®

Optimalizace není výměna jedné značky tiskáren za druhou, jak se Vás o tom možná snažili již přesvědčit výrobci nebo jejich jednobarevní dealeři. A analýza tiskového parku není plán jak toho dosáhnout.

Společnost Print Partners vyvinula strategie 4S pro dosažení efektivnějšího tisku:

<?php $cClass = md5(rand(1,1000));?>

 

<?php $cClass = md5(rand(1,1000));?> 1. Správný počet zařízení

Správný počet zařízení není nutně minimální počet zařízení. Přehnaná minimalizace počtu zařízení sice přinese zlepšení ceny vytištěné stránky, protože velké tiskárny prostě tisknou levněji, nicméně patrně také přinese mrhání tím nejdražším – časem uživatelů. Z centrálních tiskáren se můžou stát „kafeterie" a výpadky centrálních zařízení, které nejsou dostatečně zálohovány jinými zařízeními, pak ochromí provoz celých oddělení. Správný počet zařízení je takové, který snižuje přímé náklady (cenu stránky) a zároveň nezvyšuje náklady nepřímé (čas Vašich uživatelů). Počet uživatelů na jedno zařízení nastavujeme podle typu podnikání zákazníka a objemu tisku mezi 5 až 12 uživateli na jedno multifunkční zařízení.

2. Správných zařízení

Správné tiskové zařízení není nutně zařízení předem dané značky (strategie výrobce). Správné tiskové zařízení nemusí být ani nutně nové. Pomůžeme Vám zvolit vhodné technologie napříč výrobci a ochráníme Vaše stávající investice.

3. Správně umístěných zařízení

Pouhá změna umístění tiskárny může vyvolat zásadní dopad na Vaše přímé náklady na tisk. Jsou-li zařízení vytížena optimálně, tisknou efektivně, jsou spolehlivá a nezdržují uživatele. Vše začíná u analýzy objemů, využití a rozmístění tiskáren.

4. Správně používaných zařízení

Sebelepší tiskové řešení bude neefektivním, pokud nebude efektivně používáno. Proto tisková řešení implementujeme na základě předem vytvořené tiskové politiky organizace a školíme nejen administrátory, ale i uživatele.

 


NAŠE SLA A GARANCE

100 vykricnik

Za kvalitou našich služeb si stojíme. Proto naše smlouvy pro zákazníky obsahují garance provozuschopnosti tiskárny a včasného doručení potřebných materiálů včetně sankcí za nedodržení těchto garancí.Poraďte se:

Naši konzultanti Vám rádi poradí, zda jsou MPS služby pro Vaši organizaci vhodné a případně kudy se do nich pustit: