Tiskněte bezpečněji, efektivněji
a s náklady pod kontrolou

Hlavní benefity SW pro zabezpečení tisku a rozúčtování nákladů

100 zarovka
  1. Výrazně uspoříte náklady na tisk snížením objemu tisku a zefektivněním tiskových procesů.
  2. Získáte detailní přehled tisku a jeho nákladů napříč společností, odděleními a uživateli.
  3. Předejdete neoprávněnému přístupu k Vašim důvěrným dokumentům.
  4. Zvýšíte efektivitu zaměstnanců usnadněním přístupu k tisku, skenování a kopírování.
  5. Pomůže Vám motivovat uživatele a lépe je řídit pro naplnění firemních tiskových polititk.
  6. Budete více chránit naši přírodu a zamezíte zbytečnému plýtvání papíru a energie.

 

HP Access Control

Je správnou volbou, pokud potřebujete cenově výhodné řešení, které přinese zabezpečení a zefektivnění vašeho tiskového prostředí. Tento nástroj Vám pomůže zabezpečit citlivá tištěná data a umožní Vám vylepšit tiskovou politiku napříč celou vaší organizací. Ještě nikdy nebylo zabezpečení tiskových úloh, optimalizace oběhu firemních dokumentů a monitorování tisku tak jednoduché.

Zabezpečené přihlašování:

HP Access Control vám nabídne celou řadu možností zabezpečeného přihlášení včetně čipových karet, PINu, přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla.

Sledování nákladů:

HP Access Control nabízí možnost sledování tisku jednotlivých uživatelů a vytváření automatizovaných pravidelných reportů, ukazujících objemy tisku a náklady na tisk pro jednotlivé uživatele, nebo nadefinované skupiny uživatelů.

Zabezpečený „Pull Print":

Úloha se vytiskne až po úspěšném přihlášení uživatele na MFP, tím dochází k redukci počtu případů, kdy se citlivá data dostávají do nesprávných rukou, nebo si uživatel svůj výtisk na tiskárně vůbec nevyzvedne.

Inteligentní řízení:

Pomocí Inteligentního řízení můžete kontrolovat využití jednotlivých tiskáren a v závislosti na získaných datech je možné upravit chování uživatelů tak, aby docházelo k úsporám nákladů.

HP AccessControl

 


 

MyQ


Cílem MyQ je nabídnout uživatelům univerzální nástroj, který poskytne veškeré funkce související s tiskovými službami. Počínaje rozúčtováním tiskových nákladů, přes zabezpečení tiskových a kopírovaných úloh, online monitorování všech tiskových zařízení, scan management, správu lokálního tisku, až po kreditní účtování, nebo grafické zpracování reportů.

Zabezpečený tisk

Uživatel odešle tiskovou úlohu, která je zpracována v systému a uložena na server. Po přihlášení uživatele na tiskovém zařízení je úloha odeslána k tisku. Funkce zabezpečeného tisku povoluje tisk na jakékoliv tiskárně bez ohledu na místo, odkud byl příkaz k tisku vyslán (tzv. Funkce Follow me).

Přímý tisk

Uživatel odešle tiskovou úlohu, která je zpracována v systému a okamžitě odeslána na příslušné tiskové zařízení. Po vytištění úlohy je množství vytištěných stran zaevidováno uživateli na účet. Přímý tisk slouží pouze pro kontrolu objemu tisku, neumožňuje však žádné pokročilé funkce jako zabezpečený či odložený tisk. Pro funkci přímého tisku není potřeba žádný terminál pro identifikaci uživatele.

Zabezpečené kopírování

Kopírka má ve výchozím stavu blokován ovládací panel a neumožňuje kopírování bez identifikace uživatele. Teprve po přihlášení platným identifikačním prvkem je panel odblokován a kopírování povoleno.

Scan management

Po přihlášení kartou se každá nasnímaná úloha automaticky odešle do sdílené složky, nebo na email právě přihlášeného uživatele.

Import uživatelů

MyQ umožňuje automatický import uživatelů z Active Direcory, LDAP, nebo CSV souboru.

Automatický reporting

Tiskové řešení MyQ poskytuje automatické odesílání reportů za zvolenou časovou periodu. Máte tak k dispozici přesné údaje o všech tiskových procesech. Velká variabilita nastavení reportů umožňuje zasílat jednotlivým uživatelům právě ty informace, které potřebují.

Podrobný monitoring

S tiskovým řešením MyQ lze velice podrobně zmonitorovat celou tiskovou síť a na základě získaných informací optimalizovat všude, kde dochází k plýtvání službami i časem zaměstnanců. Rozúčtování na uživatele umožní zjistit nejen soukromé tisky uživatelů, ale i nehospodárnost tisku firmeních emailů a dalších dokumentů.  Rozúčtování na oddělení umožní přesné rozdělení tiskových nákladů na jednotlivá nákladová střediska. Rozúčtování na tisková zařízení odhalí nevytížení, nebo naopak přetížení tiskáren a umožní optimalizovat jejich rozmístění.

Nacenění tisku podle reálných nákladů na jednotlivých zařízení

Pomocí této funkce můžete zohlednit rozdílné náklady na tisk na výkonných multifunkčních zařízení a malých osobních tiskárnách. Rozdílná cena tisku bude nutit uživatele využívat provozně levnější zařízení.

MyQ2

 

 


 

SafeCom


SafeCom Smart Printing TM poskytuje zabezpečený tisk a rozúčtování nákladů pro všechny společnosti, které potřebují řídit a optimalizovat svůj tiskový park. Každá podporovaná síťová tiskárna v kombinaci se serverem SafeCom vám umožňuje centrální správu uživatelů a zařízení pro optimalizaci provozu, kontrolu nad tiskem, kopírováním, faxováním a skenováním, chrání vaše důvěrné dokumenty a pomáhá vám uplatňovat firemní tiskové politiky.

Jak funguje SafeCom řešení?


SafeCom2

Srdcem každého SafeCom řešení je server, který obsahuje hlavní ovládací inteligenci, poskytuje nástroje pro efektivní správu tiskového prostředí a řídí veškerou komunikaci mezi uživatelem a tiskárnou. Díky němu je možné sledovat veškerý tisk a kopírování, rozúčtovávat náklady, zabezpečit tiskové úlohy, vytvářet reporty o využití a pomáhá dodržovat nastavení a firemní politiky vedoucí ke snížení nákladů.

Centrální správa

Správa uživatelů a zařízení je řešena centrálně a poskytuje vše potřebné pro optimalizaci tiskového parku a snížení nákladů na tisk. Grafické reporty tisku, kopírování a jejich nákladů poskytují reálné podklady potřebné pro rozhodování o tiskových politikách nebo využití a umístění tiskáren a multifunkčních zařízení.

Kromě toho, SafeCom pomáhá organizacím sledovat jejich skutečné náklady na tisk za celou společnost včetně jejích poboček. Jedním z problémů spojených se zaváděním nových IT systémů je jejich integrace do stávající IT infrastruktury. SafeCom správce API je speciálně navržen tak, aby tento proces co nejvíce zjednodušil a zautomatizoval úkoly při integraci SafeCom řešení s jinými aplikacemi.

Zabezpečený tisk

Funkce Pull print s autentifikací uživatele vám zajistí, že se vaše citlivé dokumenty nedostanou do nepovolaných rukou. Standardní vlastností funkce Pull print je šifrování, které zaručuje, že data nemohou být nikým přečtena nebo zneužita v době, kdy cestovala po síti. Kromě zabezpečení tisku vám může Pull print snížit vaše náklady na papír až o 15 % díky redukci nevyzvednutých tisků.

Autentifikace uživatele probíhá až u tiskárny, která ho identifikuje jako schváleného uživatele a teprve potom se úloha vytiskne. Existují různé způsoby autentifikace uživatele, například prostřednictvím PIN kódu, otisku prstu, přiložením karty, nebo čipu.

Sledování a rozúčtování nákladů

Sledování veškerého tisku, kopírování, a skenování vám poskytuje podrobný základ pro správné rozložení nákladů a optimalizaci procesů ve vaší firmě. Díky přesnému sledování všech tiskových úloh je možné rozúčtovat náklady s přesností na jednotlivá oddělení, uživatele i projekty.

Součástí řešení, které ocení zejména školy a knihovny, může být kreditní systém, který umožní účtovat uživatelům platby za tisk a kopírování na základě ID. SafeCom zajistí, že nikdo nemůže tisknout a kopírovat bez dostatku peněz na jeho účtu.

Tiskové politiky

SafeCom vám zajistí, že se bude veškerý tisk a kopírování ve vaší společnosti řídit nastaveními a vašimi firemními politikami, což vám umožní vytvořit bezpečné tiskové prostředí s minimalizací plýtvání firemních prostředků. Jedná se například o to, že se e-maily automaticky tisknou oboustranně a černobíle, nebo že budou tiskové úlohy automaticky přesměrovány na tiskárnu s nejnižšími náklady na tisk.

 

 

Zpracujeme Vám nezávaznou nabídku na řešení zabezpečení tisku a rozúčtování nákladů

Specifikujte Vaše požadavky. Pokud je nemáte ještě zcela připravené, můžete je probrat až s naším specialistou, který Vás bude zpravidla do jednoho pracovního dne kontaktovat.Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Uživatel uděluje firmě Print Partners s.r.o. výslovný souhlas s používáním a uchováním osobních údajů.Vyžaduje se udělení souhlasu s použitím osobních údajů.

(*) Označuje povinná pole
Neprošli jsme anti-spamovou ochranou. Zapněte si prosím Javascipt.