fbpx

Akce společnosti SimplyUp Group

Informace k akcím pro zákazníky a partnery SimplyUp Group

Organizátor

Organizátorem akcí je společnost SimplyUp Group s.r.o., Jankovcova 1569/2c, Lighthouse - 6. patro, 170 00  Praha 7 – Holešovice, IČO: 475 475 88, 

Trvání akcí

Akce trvají podle termínů uvedených vždy na webové stránce akce nebo do vyčerpání uvedených odměn, podle toho, co nastane dříve. 

Účastníci akcí

Účastnit akcí se mohou fyzické a právnické osoby zaregistrované v České republice, které jsou konečnými spotřebiteli spotřebního materiálu nebo konečnými uživateli zboží a služeb poskytovaných společností SimplyUp Group s.r.o. (dále jen „účastník“). Účastníkem nemůže být osoba, která spotřební materiál nebo zboží a služby dále prodává, popřípadě jsou oborem její činnosti záležitosti týkající se prodeje, pronájmu, servisu IT apod. Dále se akcí nemohou účastnit zákazníci s SBD kontraktem (Big Deal) a také zákazníci, kteří využívají zvýhodněných podmínek v rámci kontraktačních programů ChIPPU a SPS.