fbpx

Zpracování osobních údajů – informace o právech subjektu

Společnost SimplyUp Group s.r.o., se sídlem Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, IČ: 475 475 88, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského  soudu v Praze, oddíl C, vložka 20161 (dále jen „Správce“), tímto ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení” nebo „GDPR“) poskytuje informaci o:

1. skutečnosti, že Správce zpracovává Vaše osobní údaje (zejména jméno, příjmení, označení zaměstnavatele, emailová adresa a telefon) pro účely uzavření a plnění smlouvy mezi zákazníkem a Správcem, popř. plnění s tím souvisejících zákonných povinností vůči zákazníkům a orgánům veřejné správy (evidenční povinnost), popř. zasílání obchodních nabídek souvisejících se sjednaným plněním popř. službami a produkty poskytovanými Správcem – právním základem zpracování je plnění smlouvy a zákonem stanovených povinností, popř. oprávněný zájem Správce ve smyslu § 6 odst. 1 písm. f) Nařízení a

2. v souvislosti s tím o Vašich následujících právech:
a. vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce,
b, vzít kdykoliv zpět svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud byl dán), a to například zasláním emailu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
nebo dopisu na sídlo Správce (zpětvzetí nezakládá automatický důvod pro likvidaci zpracovaných osobních údajů, tj. pokud existuje jiný důvod pro jejich zpracování, popř. jestli jejich likvidací by nedošlo k nepřiměřenému poškození Správce. Odvoláním souhlasu také není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.),
c. poskytnout Správci souhlas se zpracováním poskytovaných osobních údajů pro konkrétní účely,
d. požadovat od Správce informaci/potvrzení, jaké Vaše osobní údaje zpracovává (viz. čl. 15 Nařízení),
e. na opravu/doplnění nepřesných osobních údajů a/nebo výmaz osobních údajů Správcem (viz. čl. 16 a 17 Nařízení),
f. omezit zpracování Vašich osobních údajů Správcem (viz. čl. 18 Nařízení),
g. obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností Správce souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů.

Zpracování těchto osobních údajů bude probíhat po dobu trvání smluvního vztahu popř. trvání oprávněného zájmu Správce.
V případě akcí pořádaných Správcem souhlasíte také s pořizováním audio vizuálního materiálu (např. fotografie nebo video) pro účely dokumentace akce a její prezentace.
Zdrojem osobních údajů je smlouva popř. pracovník zaměstnavatele či veřejně dostupný zdroj (webové stránky). Příjemcem těchto osobních údajů mohou být následující subjekty:

  • Quanda International s.r.o., Poděbradská 06/57, Hloubětín, 198 00 Praha 9, IČ: 02285665
  • ISN Partners Limited, 701 Stonehouse Park, Sperry Way, Stonehouse, GL10 3UT, Velká Británie
  • EKM GLOBAL Limited, Redland House, 157 Redland Road, Bristol, BS6 6YE, Velká Británie
  • PROSPECTEA Česká republika, s.r.o., Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9, IČ: 29028809
Veškeré požadavky související s ochranou osobních údajů a uplatnění práv v souladu s Nařízením můžete směrovat elektronickou poštou na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na adresu sídla Správce uvedenou v úvodu tohoto dokumentu. Pro pomoc či radu se můžete také obrátit na zákaznický servis SimplyUp Group s.r.o. na telefonním číslem 800 131 484.